Nitrogen Fertiliser UAN 30

€/30 mt (Thirty metric tonnes)
Month+/-%LastCloseHighLowBidOfferOIVol
Mar 18001660000
Jun 18001450000
Sep 18001490000
Nov 18001500000
Mar 19001550000
Jun 19001350013500
Sep 19001500000
Nov 19001520000
Mar 20001630000
Jun 20001450000
Converted from €/30 mt (Thirty metric tonnes) to £
Month+/-%LastCloseHighLowBidOfferOIVol
Mar 180145.500
Jun 180127.0900
Sep 180130.600
Nov 180131.4800
Mar 190135.8600
Jun 190118.33118.3300
Sep 190131.4800
Nov 190133.2300
Mar 200142.8700
Jun 200127.0900


Click on a contract to view chart

Updated: 26 January 2018 09:39 GMT